Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. για διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Ο.Τ.Α.: Case study με υποδείγματα φακέλου, καταστατικό λειτουργίας συγκεκριμένου προγράμματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. για διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από Ο.Τ.Α.: Case study με υποδείγματα φακέλου, καταστατικό λειτουργίας συγκεκριμένου προγράμματος (EL)

Βλαχοστέργιου, Ολυμπία (EL)
Δοκοπούλου, Πολυξένη (EL)

Παππά, Παρασκευή (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

bachelorThesis

Χρηματοδοτικοί πόροι (EN)
Αγροτική ανάπτυξη (EN)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EN)
Ευρωπαϊκά προγράμματα (EN)
Κοινοτική πρωτοβουλία Leader+ (EN)
Προγράμματα ανάπτυξης αγροτικού χώρου (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007-05


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.