Οι επιπτώσεις του ισχυρού ευρώ στην εγχώρια οικονομία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι επιπτώσεις του ισχυρού ευρώ στην εγχώρια οικονομία. (EL)

Μακρή, Αγαθή (EL)
Καρανίκα, Κωνσταντίνα (EL)

Σύρρος, Νεκτάριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Αυξάνει ένα κράτος την ευημερία των πολιτών του όταν εγκαταλείπει το εθνικό του νόμισμα και υιοθετεί εκείνο μιας ευρύτερης περιοχής; Οι χώρες της ΕΕ που προσχώρησαν στην ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου του 1999, έχουν δώσει στο παραπάνω ερώτημα θετική απάντηση. Η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα φέρνει μια σειρά αλλαγών. Στην εργασία μας αυτή σκιαγραφούμε της αλλαγές που προήλθαν στην Ελληνική οικονομία μετά την εισαγωγή του ευρώ. Με συγκριτικούς πίνακες βλέπουμε τι προσφέρει το νέο νόμισμα και τι επιπτώσεις έχει στους οικονομικούς τομείς και κατ’ επέκταση στην ευημερία των πολιτών της χώρας μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το καινούργιο νόμισμα προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην Ελληνική Οικονομία λόγω της σταθερότητας των τιμών και θέτει τέλος στην αστάθεια της αγοράς συναλλάγματος, με θετικές επιπτώσεις στην αγορά , στο εμπόριο, στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις. Επίσης θέτει τη βάση για υγιή δημοσιονομικά οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση για το πότε εμφανίστηκε το χρήμα στον κόσμο, πως εξελίχθηκε και τι ενέργειες έχουν γίνει για να επικρατήσει τελικά το ευρώ στις ημέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρακολουθούμε την πορεία της ΕΕ προς την ΟΝΕ και τα τρία στάδια που την χαρακτηρίζουν. Εδώ αναφέρουμε τα βασικά τους χαρακτηριστικά (οικονομικά και νομισματικά) καθώς και το γιατί έγινε αυτή η οικονομική και νομισματική ένωση καθώς και τα οφέλη που απορρέουν από ένα κοινό νόμισμα. Όμως για να μπει μία χώρα στην ΟΝΕ προϋποθέτονται ορισμένα κριτήρια σύγκλισης. Τα αναφέρουμε και δείχνουμε ποιοι είναι οι στόχοι της ΟΝΕ και οι επιπτώσεις της στα πλαίσια της Ε.Ε., όπως επίσης και τα οφέλη της στην οικονομία. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της Ελληνικής πορείας προς την ΟΝΕ και αναλύονται οι επιπτώσεις του ισχυρού ευρώ στους μακροοικονομικούς της δείκτες. Εδώ βλέπουμε την πορεία της οικονομίας σε σχέση όχι μόνο με τα χρόνια που είχαμε το ευρώ αλλά και με την προ ευρώ εποχή. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα οφέλη του ισχυρού ευρώ για την οικονομία γενικότερα και για την ελληνική οικονομία ειδικότερα. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται τα οφέλη και οι επιπτώσεις στα χαμηλά επιτόκια λόγω υψηλού βαθμού σταθερότητας των τιμών, στη μείωση του κόστους των συναλλαγματικών συναλλαγών, στο εμπόριο, στις εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας, στον τουρισμό και στη ναυτιλία. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρουμε το κόστος που έχει μία Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τα κυριότερα σημεία της οικονομική κρίσης σήμερα και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Στο τέλος παραθέτουμε τα γενικά συμπεράσματα για την Ελληνική οικονομία, όπως τα βγάλαμε από την μελέτη όλων των στοιχείων στα προηγούμενα κεφάλαια. (EL)

bachelorThesis

Οικονομία και ευρώ (EN)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EN)
Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα (EN)
Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (EN)
Κοινό νόμισμα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.