Ευρωπαϊκά προγράμματα και επιδοτήσεις: Δομή λειτουργίας, ανάλυση συστημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ευρωπαϊκά προγράμματα και επιδοτήσεις: Δομή λειτουργίας, ανάλυση συστημάτων (EL)

Μαλαμίδη, Ευαγγελία (EL)

Σωτηρόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η ανάγκη αναζήτησης και εύρεσης χρηματικών κεφαλαίων που θα αξιοποιηθούν για την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης , την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την μακροπρόθεσμη προοπτική της Ελλάδας , είναι μια σημαντική πρόκληση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Δ κοινοτικού πλαισίου στήριξης ή εθνικού στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης. Θα κατευθυνθούν σημαντικοί χρηματικοί πόροι στην ελληνική περιφέρεια (σχεδόν το 82% των συνολικών πόρων) ενώ θα υπάρξουν σημαντικές τομές σε σχέση με το παρελθόν. Στα τρία πρώτα κεφάλαια γίνεται μια ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων και περιγράφεται το Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης . Στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το Δ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης καθώς και η περιφερειακή διάσταση των θεματικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2007-2013. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η πτυχιακή εργασία αντλήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές που θα αναφερθούν αναλυτικά στην τελευταία ενότητα . Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τα προγράμματα word και power point της Microsoft. Επίσης για την επικαιροποίηση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακές πηγές. (EL)

bachelorThesis

ΕΣΠΑ (EN)
Χρηματοδοτικοί πόροι (EN)
Χρηματοδότηση (EN)
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-05


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.