Ευρωπαϊκά προγράμματα και επιδοτήσεις: Δομή λειτουργίας, ανάλυση συστημάτων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ευρωπαϊκά προγράμματα και επιδοτήσεις: Δομή λειτουργίας, ανάλυση συστημάτων (EL)

Μαλαμίδη, Ευαγγελία (EL)

Σωτηρόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η ανάγκη αναζήτησης και εύρεσης χρηματικών κεφαλαίων που θα αξιοποιηθούν για την ενδυνάμωση της παραγωγικής βάσης , την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και την μακροπρόθεσμη προοπτική της Ελλάδας , είναι μια σημαντική πρόκληση που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του Δ κοινοτικού πλαισίου στήριξης ή εθνικού στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης. Θα κατευθυνθούν σημαντικοί χρηματικοί πόροι στην ελληνική περιφέρεια (σχεδόν το 82% των συνολικών πόρων) ενώ θα υπάρξουν σημαντικές τομές σε σχέση με το παρελθόν. Στα τρία πρώτα κεφάλαια γίνεται μια ιστορική αναφορά στην εξέλιξη των ευρωπαϊκών κοινοτικών προγραμμάτων και περιγράφεται το Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης . Στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το Δ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης καθώς και η περιφερειακή διάσταση των θεματικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2007-2013. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η πτυχιακή εργασία αντλήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές που θα αναφερθούν αναλυτικά στην τελευταία ενότητα . Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με τα προγράμματα word και power point της Microsoft. Επίσης για την επικαιροποίηση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακές πηγές. (EL)

bachelorThesis

ΕΣΠΑ (EN)
Χρηματοδοτικοί πόροι (EN)
Χρηματοδότηση (EN)
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009-05


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)