Τρόποι επένδυσης των αποταμιεύσεων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2009 (EN)
Τρόποι επένδυσης των αποταμιεύσεων (EL)

Μπίστολας, Κωνσταντίνος (EL)

Σωτηρόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις μετοχές το οποίο μας παραθέτει κάποιες πολύ βασικές πληροφορίες όχι μόνο για τις μετοχικές αξίες και τους τρόπους επιλογής τους, αλλά και για τις διαδικασίες που αυτές συνεπάγονται. Μας δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθούμε σχετικά με τις μετοχές ανά κατηγορία και μέσα από αυτό να εξερευνήσουμε και να μάθουμε ποια είναι τα κριτήρια επιλογής ενός χαρτοφυλακίου. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τα ομόλογα, όπου γίνεται μια εκτενή αναφορά στα είδη αυτών και γενικότερα μας δίνει πληροφορίες όχι μόνο για τις διαφορές των ομολόγων και των ομολογιών αλλά και για τις ομοιότητές τους. Τέλος, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε σχετικά με τα Repos αλλά και για τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Το τρίτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τα αμοιβαία κεφάλαια. Σε αυτό το σημείο, θα γίνει μια αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, το κόστος και τα έξοδα που έχουν, καθώς και τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να προκύψουν εάν ο επενδυτής αποφασίσει να εισέλθει σε αυτή την αγορά. Το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής ασχολείται, ίσως, με το πιο περίπλοκο – δύσκολο χρηματοοικονομικό προϊόν που μπορεί να ασχοληθεί ένας επενδυτής, τα παράγωγα. Μέσω αυτού του κεφαλαίου γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης των παραγώγων σε όλα τα επίπεδα ώστε ο πιθανόν φόβος να μετατραπεί σε γνώση. Το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τις καταθέσεις. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα κατανοήσουμε για ποιο λόγο οι καταθέσεις θεωρούνται επένδυση. Θα γνωρίσουμε κάποια από τα είδη των καταθέσεων και θα εμβαθύνουμε σε αυτά για να μάθουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε λογαριασμού ξεχωριστά. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το πιο ενδιαφέρον, διότι θα αναλυθεί ένας ξεχωριστός τρόπος επένδυσης. Δηλαδή την επένδυση στα στρατηγικά μέταλλα. Θα γίνει αναφορά σε αρκετά στοιχεία για την σημερινή αγορά των στρατηγικών μετάλλων, που χρησιμεύουν, καθώς και όλη την διαδικασία που απαιτείται για την επένδυση αυτή. Τέλος, ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι η αναφορά που θα γίνει στο τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν επενδύσουμε στα στρατηγικά μέταλλα. (EL)

bachelorThesis

Αμοιβαία κεφάλαια (EN)
Αποταμίευση (EN)
Καταθέσεις (EN)
Επενδύσεις (EN)
Ομόλογα (EN)
Χρηματιστηριακά προϊόντα (EN)
Μετοχές (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009-10


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)