Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Τσούλα, Θεοδώρα (EL)

Δημητρίου, Δημήτριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Οι δημόσιες επενδύσεις αποτελούν μοχλό της αναπτυξιακής διαδικασίας. Όμως οι πόροι που διατίθενται για αυτές τις επενδύσεις συνήθως είναι περιορισμένοι, με την έννοια ότι δεν επαρκούν γιατί οι θεωρούμενες σαν κοινωνικά αποδοτικές επενδύσεις έχουν ευρύτητα. Στην εργασία μας αυτή ασχολούμαστε με το πως έχουν κατανεμηθεί αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν για τις δημόσιες επενδύσεις. Αρχικώς, στο πρώτο κεφάλαιο δίνουμε τους ορισμούς των δημόσιων επενδύσεων και του ρυθμού ανάπτυξης, καθώς και μια μικρή σύντομη ιστορική αναδρομή για το πως έχει εξελιχθεί ο ρυθμός ανάπτυξης στο πέρασμα του χρόνου. Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε αμιγώς με το σκοπό και τη σημασία των δημόσιων επενδύσεων για τη χώρα μας. Αναπτύσσουμε ποιός είναι αυτός που υλοποιεί τις αποφάσεις και παραθέτουμε τους φορείς και τους τομείς του προγράμματος των δημόσιων επενδύσεων, δίνοντας παράλληλα και στατιστικούς πίνακες με τα ποσά που έχουν διατεθεί σε κάθε ένα φορέα και τομέα όλη την χρονική περίοδο από το 2000 έως και το 2008. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου κρίναμε ότι ήταν καλό να δούμε και τι ποσά έχουν διατεθεί κατά τα έτη 2007 και 2008 και σε ποιούς φορείς για το Νομό Πρέβεζας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε διεξοδικά στα στάδια που απαιτούνται για να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων και αναλύουμε τι χρειάζεται στο κάθε στάδιο. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύουμε την εξέλιξη των δημόσιων επενδύσεων από το 1996 έως και το 2009 στην Ελλάδα. Παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία που συλλέξαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό και αναλύουμε τα διαγράμματα. Επίσης παραθέτουμε την εξέλιξή τους τόσο στα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται όσο και σε αυτά που είναι από καθαρά εθνικούς πόρους, αφού αρχικά έχουμε δει τη συνολική τους εξέλιξη. (EL)

bachelorThesis

Δημόσιες επενδύσεις (EN)
Οικονομική ανάπτυξη (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)