Η ανάγκη μελέτης από τις επιχειρήσεις, της φιλοσοφίας της εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης ως δράση και ρύθμιση κανόνων παιχνιδιού της αγοράς. Η στάση του Έλληνα καταναλωτή στις κοινωνικά υπεύθυνες ή μη επιχειρήσεις.

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η ανάγκη μελέτης από τις επιχειρήσεις, της φιλοσοφίας της εταιρικής, κοινωνικής ευθύνης ως δράση και ρύθμιση κανόνων παιχνιδιού της αγοράς. Η στάση του Έλληνα καταναλωτή στις κοινωνικά υπεύθυνες ή μη επιχειρήσεις. (EL)

Γιώβου, Χάϊδω (EL)

Κουτρούμπας, Βασίλειος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Όπως είναι γνωστό, η εταιρική κοινωνική ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι σήμερα πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη του ευρύτερου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό εκφράζει μια σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη και πρακτική που ενσωματώνει εθελοντικά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές αποφάσεις και δραστηριότητες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την αξία τους και να εδραιώσουν τη φήμη τους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές εκφάνσεις της λειτουργίας τους. Και μια εταιρία μεγιστοποιεί την αξία της όταν λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τα συμφέροντα των μετόχων, αλλά και τα συμφέροντα των άλλων «εταίρων», όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, η τοπική κοινωνία. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να περιγράψει το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να εξετασθεί η κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τις αντιλήψεις των ενδιαφερόμενων μερών. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα προϋποθέτει υπεύθυνους καταναλωτές και για αυτό το λόγο, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αντιδρά στο θέμα η ίδια η κοινωνία, μέσω της πιο άμεσης έκφρασής της, της καταναλωτικής συμπεριφοράς, σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. (EL)

bachelorThesis

Επιχειρησιακή ηθική (EN)
Δημόσιες σχέσεις (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)