δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Το κόστος παραγωγής (EL)

Λουκίδης, Στέφανος (EL)

Χρόνη, Ελένη (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Όλοι στην καθημερινότητα μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις λέξεις κόστος, έξοδο, δαπάνη. Τις χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε το είδος της σπατάλης χρημάτων που θα κάνουμε ή επρόκειτο να κάνουμε. Για παράδειγμα πόσο μας κόστισε μία αγορά ενός ζεύγους παπουτσιών. Τι σημαίνουν όμως αυτές οι λέξεις για μία επιχείρηση; Τι εννοούμε όταν λέμε πως μία επιχείρηση έκανε ένα έξοδο ή έκανε μία δαπάνη; Μήπως υπάρχουν διαφορετικές έννοιες για αυτές τις λέξεις; Πρέπει να γνωρίζουμε πως κάθε λέξη από αυτές τις τρεις έχει την δική της σημασία. Η κάθε οικονομική μονάδα έχει έναν τρόπο να διαχειρίζεται όλα αυτά τα έξοδα που κάνει για να καταλήξει στο τελικό της προϊόν. Επίσης θα δούμε ποιες κινήσεις της οικονομικής μονάδας θεωρούνται έξοδα, ποιες δαπάνη κτλ. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται οι έννοιες αυτές και προσδιορίζονται οι τρόποι που η κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί για να χειριστεί όλες αυτές τις ενέργειες. Συγκεκριμένα αναλύεται η έννοια του κόστους, της δαπάνης και του εξόδου. Προσδιορίζονται οι διαφορές τους και κατατάσσονται κατά κλάδο. Τέλος, θα δούμε πως η οικονομική μονάδα διαχειρίζεται το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο και μέσω κάποιων συγκεκριμένων λογαριασμών διαχειρίζεται όλα αυτά τα έξοδα. (EL)

bachelorThesis

Φύρα παραγωγής (EN)
Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής (EN)
Σημασία του κόστους (EN)
Κόστος (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-04


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.