Παγκόσμιες κρίσεις του 1929 και του 2009. Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται; Ομοιότητες διαφορές και τακτικές εξόδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Παγκόσμιες κρίσεις του 1929 και του 2009. Μήπως η ιστορία επαναλαμβάνεται; Ομοιότητες διαφορές και τακτικές εξόδου (EL)

Μπαλή, Κωνσταντίνα (EL)

Μπαλάσκας, Βασίλειος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των δύο πιο σημαντικών οικονομικών κρίσεων που συντάραξαν την παγκόσμια οικονομία, αυτής του 1929 και του 2009. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι εάν η ιστορία επαναλαμβάνεται και ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές αυτών των δύο κρίσεων. Έτσι, ξεκινώντας την έρευνά μας, στο πρώτο κεφάλαιο ορίζουμε το τι είναι οικονομική κρίση και ποιες κατηγορίες κρίσεων υπάρχουν. Για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δύο οικονομικές κρίσεις θα πρέπει να αναφερθούμε διεξοδικά στην κάθε μία ξεχωριστά. Γι’ αυτό λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε διεξοδικά την οικονομική κρίση του 1929, τι ακριβώς την προκάλεσε, τα αίτιά της και τις επιπτώσεις της. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας δείχνουν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης του 2009, τα αίτια και τις επιπτώσεις της. Αφού αναλύσαμε τις δύο κρίσεις προχωράμε στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν αυτές μεταξύ τους. Όμως, η εργασία μας θα ήταν ελλιπής εάν δεν παραθέταμε τρόπους αντιμετώπισης μιας οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε διεξοδικά στα μέτρα που πρέπει να παίρνονται ώστε να αντιμετωπίζεται μια οικονομική κρίση και στο ρόλο των κεντρικών τραπεζών και του κράτους. Εν κατακλείδι, αναφερόμαστε στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην τρέχουσα οικονομική κρίση, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο. Εδώ δίνονται στοιχεία για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας, για το ύψος του δημόσιου χρέους και τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο μέσον μιας τέτοιας κρίσης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Μπαλάσκα Βασίλειο, που με καθοδήγησε στο να μελετήσω σε βάθος τις οικονομικές κρίσεις του αιώνα μας και να περατώσω με αυτόν τον τρόπο τις σπουδές μου. (EL)

bachelorThesis

Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Χρηματοπιστωτικό σύστημα (EN)
Παγκόσμιες κρίσεις (EN)
Τραπεζικό σύστημα (EN)
Αίτια της κρίσης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.