Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων η περίπτωση της Ελλάδας (EL)

Γραμματικός, Γεώργιος (EL)

Γαράφας, Γεώργιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναπτύξει την φύση και τις διαδικασίες πραγματοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, για την καλύτερη κατανόησή αυτών καθώς επίσης και να προσδιορίσει τις σημαντικότερες μορφές χρηματοδότησης τους που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει μία σημαντική πηγή πληροφόρησης πάνω σε θέματα που αφορούν τις επενδύσεις και τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα να αναπτύξει τις σημαντικότερες πήγες χρηματοδότησης που μπορούν χρησιμοποιήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών τους πολιτικών. Η εργασία τελειώνει με ένα εμπειρικό παράδειγμα χρηματοδότησης μιας μικρής επιχείρησης, ως αποτέλεσμα κατανόησης των όσων έχουν προηγηθεί πριν από αυτό. (EL)

bachelorThesis

Εσωτερική χρηματοδότηση (EN)
Χρηματοδότηση (EN)
Χρηματοπιστωτικό σύστημα (EN)
Επενδύσεις (EN)
Χρηματοδοτικοί οργανισμοί (EN)
Εξωτερική χρηματοδότηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-04


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.