Η διαδικασία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Μελέτη περίπτωσης: Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εταιρείας καλλιέργιας μανιταριών τρούφας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η διαδικασία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Μελέτη περίπτωσης: Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εταιρείας καλλιέργιας μανιταριών τρούφας (EL)

Τσιγάρα, Αναστασία (EL)

Γαράφας, Γεώργιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Το αντικείμενο της σχεδιαζόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας ομόρρυθμης εταιρίας με σύνολο προτεινόμενου προϋπολογισμού το ποσό των 27.000 €, στην περιοχή του Δ.Δ. Αργαλαστής Πηλίου στο νομό Μαγνησίας με σκοπό την καλλιέργεια του μανιταριού της τρούφας και πιο συγκεκριμένα των ειδών «Μαύρη Τρούφα» (tuber melanosporum) και «Θερινή Τρούφα» (tuber aestivum). Οι στόχοι του τετραετούς επιχειρηματικού σχεδίου, με βάση τη σχετική ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού, περιλαμβάνουν εκτός από την ανάπτυξη του προϊόντος, την ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων του προϊόντος μέσω διαδικτύου και την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων αγροτικών περιοχών. Για την επίτευξη των στόχων της η επιχείρηση θα προχωρήσει: - Στην αγορά σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού που θα υποστηρίζει τις ανάγκες της καλλιέργειας και στην αγορά των κατάλληλων φυτωρίων. - Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων που θα στελεχώνουν διάφορες θέσεις. - Στη δημιουργία ενός δικτύου αντιπροσώπων για την υποστήριξη των πωλήσεων στην Ελλάδα. - Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διάθεση των προϊόντων της στο εξωτερικό ενώ προοδευτικά προβλέπεται και η δημιουργία δικτύου αντιπροσώπων στις διεθνείς αγορές όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη ζήτηση των προϊόντων. - Στην προβολή του προϊόντος της μέσω της συμμετοχής της σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. - Στην διαμόρφωση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής που θα παρέχει την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους / οφέλους στον τελικό καταναλωτή. Η προτεινόμενη οργανωτική δομή, ο τρόπος διοίκησης της εταιρίας, ο τρόπος παραγωγής των προϊόντων, η αντιμετώπιση των ανταγωνιστών καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας περιγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα του Επιχειρηματικού Σχεδίου και καταδεικνύουν την σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα της δραστηριότητας. Τέλος σημαντικά οφέλη θα προκύψουν και για την ευρύτερη περιοχή αφού μπορεί να συμβάλει στην προώθηση του αγροτουρισμού και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία της εταιρίας και τοπικούς συνεταιρισμούς παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων ίδιο το περιβάλλον αφού η καλλιέργεια της τρούφας είναι εντελώς οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον . (EL)

bachelorThesis

Επιχειρηματικό σχέδιο (EN)
Καλλιέργεια μανιταριών (EN)
Χρηματοδότηση (EN)
Management (EN)
Επιχειρησιακή δράση (EN)
Marketing (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010-04


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.