Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η έννοια, η εφαρμογή και οι προοπτικές.

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η έννοια, η εφαρμογή και οι προοπτικές. (EL)

Καπασακαλίδης, Ιορδάνις (EL)

Γαράφας, Γεώργιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σε μια εποχή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό του ανταγωνισμού είναι η διαρκώς αυξανόμενη έντασή του, οι επιχειρήσεις καλούνται, όχι μόνον να επιβιώσουν, αλλά και να αναπτυχθούν, κερδίζοντας με το μέρος τους την κοινή γνώμη. Η ηθική λοιπόν ευθύνη των επιχειρήσεων έχει καταστεί ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους τους και αυτό, επειδή έχει γίνει, πλέον, κατανοητό σε πολλούς, ότι η παραγωγή αγαθών υπό τη μορφή προϊόντων ή υπηρεσιών δεν αρκεί στον καταναλωτή. Βέβαια, αποτελεί κοινό τόπο ότι για να προσφέρει στην κοινωνία μία επιχείρηση, θα πρέπει, πρώτα, να καταγράψει κέρδη. Όλες οι επιχειρήσεις επιδρούν στην κοινωνία μέσα στην οποία λειτουργούν. Όταν η επίδραση αυτή τυγχάνει σωστής διαχείρισης, μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη και στην κοινωνία και στην επιχείρηση, αλλά και στο περιβάλλον. Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη αποσαφηνίζοντας την έννοια της, καθορίζοντας τις εφαρμογές της και αναλύοντας τις προοπτικές της. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τους ορισμούς που δίνουν οι διάφορες χώρες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και στη συνέχεια θα καταγράψει τόσο τη διεθνή όσο και την εθνική εμπειρία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναπτύσσοντας τα πλεονεκτήματά της. Το δεύτερο κεφάλαιο θα συνδέσει την κοινωνική ευθύνη με τις επιχειρήσεις, αναλύοντας τα πεδία δραστηριοποίησης της ΕΚΕ. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην ευθύνη των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην οικολογική, πολιτισμική και κοινωνική ευθύνη. Το τέταρτο κεφάλαιο μελετά περιπτώσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διάφορους κλάδους επιχειρήσεων και το πέμπτο παραθέτει σχετικές έρευνες, που έχουν διεξαχθεί. Τέλος το έκτο κεφάλαιο, αναλύεται η μελέτη περίπτωσης της εταιρίας ΤΙΤΑΝ, προκειμένου να μελετήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη που ακολουθεί και να την αξιολογήσει. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται τα τελικά μας συμπεράσματα. (EL)

bachelorThesis

Επιχειρησιακή ηθική (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2010


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)