Η ανάπτυξη συνθήκης υγιεινής στους χώρους εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η ανάπτυξη συνθήκης υγιεινής στους χώρους εργασίας (EL)

Γιαννόπουλος, Αλέξης (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Θέματα αναφορικά με την υγεία, την ασφάλεια και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό χώρο, αποτελούν τον πυρήνα τούτης της πτυχιακής εργασίας. Στη σύγχρονη πραγματικότητα στο χώρο εργασίας ελλοχεύουν ποικίλοι κίνδυνοι αναφορικά με την υγεία των εργαζομένων, το γεγονός αυτό αποτέλεσε άλλωστε την αιτία για την δημιουργία πολλών νόμων και οργανισμών που σκοπό έχουν την προστασία των εργαζομένων. Όσες όμως νομοθετικές ενέργειες και αν υπάρχουν σχετικά με την εξασφάλιση των εργαζόμενων σε περίπτωση ατυχήματος, η προσοχή τόσο της πολιτείας όσο και των εργοδοτών πρέπει να δοθεί στην προστασία και στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τηρώντας λοιπόν τους κανόνες υγιεινής και παρέχοντας την απαιτούμενη εκπαίδευση και ενημέρωση τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες, ελαχιστοποιείται το ποσοστό εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νοσημάτων. Μέσα από την εργασία ο κάθε αναγνώστης θα είναι σε θέση να πληροφορηθεί για την υπάρχουσα κατάσταση και το πώς αυτή δύναται να βελτιωθεί στο μέλλον. (EL)

bachelorThesis

Υγιεινή και ασφάλεια (EN)
Επαγγελματικές ασθένειες (EN)
Εργατικά ατυχήματα (EN)
Χώροι εργασίας (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.