δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Στεγαστικά δάνεια (EL)

Τζαλλά, Ευανθία (EL)

Σωτηρόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τα στεγαστικά δάνεια. Αναφέρεται καταρχάς στους τύπους των στεγαστικών δανείων και στο νομικό πλαίσιο χορήγησής τους. Επίσης γίνεται μια μικρή αναφορά στη προστασία του καταναλωτή των στεγαστικών δανείων. Τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνται από τράπεζες, σύμφωνα με ορισμένες διαδικασίες οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την στεγαστική πίστη και την σχέση αυτής με τους δανειολήπτες, στις τραπεζικές υπηρεσίες των στεγαστικών δανείων καθώς και στις στάσεις και τις αντιλήψεις των δανειοληπτών απέναντι στα στεγαστικά δάνεια. Για να πραγματοποιηθεί η πτυχιακή αυτή εργασία πρέπει να αναφέρουμε σε αυτή την παράγραφο πρώτον που βρήκαμε τα στοιχεία και δεύτερον πως τα επεξεργαστήκαμε. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν που αντλήσαμε, ήταν κυρίως από έρευνα βιβλιογραφίας και επιστημονικής αρθρογραφίας. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης εσωτερικά έγγραφα και εγκύκλιοι, ενημερωτικά έντυπα αλλά και στοιχεία από διοικητικά τμήματα των τραπεζών. Επίσης έγινε χρήση λογιστικών και οικονομικών στοιχείων από τις διευθύνσεις του οικονομικού των τραπεζών και ειδικότερα της τράπεζας που έκανα την πρακτική μου άσκηση. Επιπλέον βρέθηκαν στοιχεία από τα λογιστήρια των τραπεζών καθώς και αξιοποίησα πληροφορίες από την Ελληνική ¨Ένωση Τραπεζών, την Τράπεζα Ελλάδος και από ένα σύνολο άλλων τραπεζών. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας έγινε μια περιγραφική έρευνα μέσω της ερευνητικής προσέγγισης των δανειοληπτών με τα στεγαστικά δάνεια. Συνεπώς, προχωρήσαμε σε έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων, που μου πρότεινε ο κ. Σωτηρόπουλος, όπου δόθηκαν να συμπληρωθούν από πολίτες τα οποία στη συνέχεια και επεξεργάστηκα. Τα επεξεργάστηκα με την μέθοδο της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια κατασκεύασα πίνακες και διαγράμματα τα οποία βοήθησαν για να εξάγω συμπεράσματα για τα επιμέρους θέματα που ασχολείται το ερωτηματολόγιο. Από την ανάλυση του όγκου των πληροφοριών που συγκεντρώσαμε από τα ερωτηματολόγια εντόπισα αδυναμίες, προβλήματα αλλά και τη θετική στάση των δανειοληπτών από τις τράπεζες αλλά και από όλες τις παραμέτρους των δανείων τους όπως εξυπηρέτηση, ενημέρωση αλλά και από τα ίδια τα δάνεια που έχουν επιλέξει. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζικά δάνεια (EN)
Υπερχρέωση νοικοκυριών (EN)
Στεγαστικά δάνεια (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.