Θεωρητική μελέτη των "Journaling Filesystems"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Θεωρητική μελέτη των "Journaling Filesystems" (EL)

Ποτσίκα, Πολυξένη (EL)

Τσούλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η Πτυχιακή Εργασία που παρουσιάζεται έχει σαν αντικείμενο την μελέτη των Journaling Filesystems – Συστήματα αρχείων. Το σύστημα αρχείων είναι το μέρος του λειτουργικού συστήματος που ασχολείται με τα αρχεία. Ένα σύστημα αρχείων αποτελεί τη μέθοδο ονομασίας, αποθήκευσης και οργάνωσης των αρχείων στον υπολογιστή μας. Το σύστημα αρχείων βελτιώνει την ασφάλεια, επιτρέποντας μας να κρυπτογραφούμε αρχεία και φακέλους και να περιορίζουμε την πρόσβαση σε αρχεία. Αυτή η εργασία παρουσιάζει κάποιες βασικές έννοιες γύρω από τα αποθηκευτικά μέσα, τους τρόπους προσπελάσεως και υλοποιήσεως συστημάτων αρχείων. Επίσης, αναφέρεται σε διάφορων ειδών αρχεία όπως σε αρχεία χαρακτήρα, αρχεία μπλοκ και στην προσθήκη διαφορετικών συστημάτων αρχείων σε ένα σύστημα. Τέλος, αναφέρεται στα συστήματα αρχείων FAT, EXT2, EXT3, REISERFS, XFS και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στα εργαλεία διαχειρίσεως που χρησιμοποιούν, στις επιδόσεις τους, στη σύγκριση μεταξύ τους και σε άλλα θέματα που αποσκοπούν στην βαθύτερη ενημέρωση μας γύρω από τα λειτουργικά συστήματα όσον αφορά τα Journaling Filesystems αυτή τη περίοδο. (EL)

bachelorThesis

Συστήματα αρχείων (EN)
Journaling filesystems (EN)
Αποθηκευτικά μέσα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-01-10


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.