Συγκριτική παρουσίαση - ανάλυση μεθόδων αξιολόγησης (μαθημάτων τηλεκπαίδευσης - τηλεκπαιδευομένων) σε συστήματα διαχείρισης μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Συγκριτική παρουσίαση - ανάλυση μεθόδων αξιολόγησης (μαθημάτων τηλεκπαίδευσης - τηλεκπαιδευομένων) σε συστήματα διαχείρισης μάθησης (EL)

Λιανού, Ελένη (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται λεπτομερώς οι τρόποι αξιολόγησης ενός προγράμματος εξ αποστάσεως μάθησης. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι τρόποι αξιολόγησης του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος, δηλαδή της διδασκαλίας που προσφέρει και των εκπαιδευτικών υλικών που διδάσκονται. Η αξιολόγηση αυτού του μέρους γίνεται με δύο μορφές αξιολόγησης: την διαμορφωτική (Formative) αξιολόγηση και την αθροιστική (Summative) αξιολόγηση. Γίνεται λεπτομερή περιγραφή και των δύο αυτών μορφών καθώς και των φάσεων που περιέχουν. Αναφέρονται επίσης και κάποια εργαλεία που είναι διαθέσιμα σήμερα για την αξιολόγηση των προγραμμάτων τηλεκπαιδευσης. Εκτός από τους τρόπους αξιολόγησης ενός τηλεκπαιδευτικού προγράμματος, γίνεται ουσιώδης και λεπτομερής αναφορά στα εργαλεία και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των τηλεκπαιδευομένων. Υπάρχουν αρκετά τέτοια εργαλεία, όπως είναι τα Objective και τα Essay τεστ, καθώς και αρκετές τεχνικές, όπως είναι η αυθεντική αξιολόγηση και η αξιολόγηση χαρτοφυλακίου.Οι μέθοδοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς και για κάθε μία υπάρχει το αντίστοιχο παράδειγμα. Επίσης αναφέρονται και κάποια υπάρχοντα συστήματα διανομής, διόρθωσης και δημιουργίας των εργαλείων αξιολόγησης στην τηλεκπαίδευση. Σκοπός αυτού του περιεχομένου είναι η παροχή βοήθειας για την κατασκευή και την παροχή όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικών τηλεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων, εντοπίζονται τα λάθη και οι ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν και να καλυφθούν, καθώς επίσης και τα δυνατά σημεία που πρέπει να ενισχυθούν. (EL)

bachelorThesis

Εξ αποστάσεως μάθηση (EN)
Συστήματα διαχείρισης μάθησης (EN)
Προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης (EN)
Μαθήματα τηλεκπαίδευσης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-02


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.