Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης βάσης δεδομένων σε Visual C++ 6

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης βάσης δεδομένων σε Visual C++ 6 (EL)

Αναστασιάδης, Σταύρος (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Κονετάς, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

Η πληροφορία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πόρο στη σύγχρονη οικονομία. Οι επιχειρήσεις ανέκαθεν αναζητούν μεθόδους με τις οποίες επιδιώκουν βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι αναβαθμίσεις των προϊόντων και η οικονομική βελτιστοποίηση αποτελούσαν και αποτελούν μέχρι σήμερα βασικούς παράγοντες που συντελούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι σύγχρονες θεωρίες του management και του marketing υπαγορεύουν τη χρήση μεθόδων που βασίζονται στην πληροφορία για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η πληροφορία ως πόρος πλέον χρησιμοποιείται σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Από την έρευνα για το σχεδιασμό ενός νέου προϊόντος έως και την διαδικασία διανομής του, και από τις διαδικασίες παραγωγής έως και τις διοικητικές αποφάσεις, στη σύγχρονη επιχείρηση λειτουργεί ένα παράλληλο σύστημα ροής και επεξεργασίας πληροφοριών. Με την υιοθέτηση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, ως εργαλείο για την διαχείριση των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις προχωρούν στην εγκαθίδρυση αρμόδιου τμήματος. Το τμήμα αυτό ευθύνεται για τη σωστή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και για την συντήρησή του. Η έννοια του πληροφοριακού συστήματος περιλαμβάνει την συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού με υπολογιστικά συστήματα για την επίτευξη λειτουργικών και διοικητικών στόχων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση με ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις λογισμικό. Το λογισμικό έχει ζωτική συμμετοχή στο πληροφοριακό σύστημα εφ’ όσον περιλαμβάνει την περιγραφή των διαδικασιών που πραγματοποιούνται από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές γενικού σκοπού σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνονται από το εσωτερικό και το εξωτερικό τους περιβάλλον, όπως επίσης και ανάγκη εύκολης πρόσβασης στις πληροφορίες που προκύπτουν. Η αποθήκευση του όγκου των δεδομένων αναλαμβάνεται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS – Data Base Management System). Ο ορισμός των δεδομένων (Data Definition) και η διαχείρισή τους (Data Manipulation) αναλαμβάνεται από ένα δυναμικό γραφικό περιβάλλον που συνεργάζεται με το σύστημα βάσης δεδομένων. Η προβολή των πληροφοριών πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας των δικτύων και συγκεκριμένα των δυνατοτήτων του Διαδικτύου (Internet). Θα παρακολουθήσουμε τον κύκλο ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δώσει έναν μεγάλο συντελεστή ευελιξίας στους χρήστες του. (EL)

bachelorThesis

Πληροφοριακά συστήματα (EN)
Βάσεις δεδομένων (EN)
Ανάπτυξη εφαρμογών (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-10


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.