Η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις βιομηχανίες τροφίμων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις βιομηχανίες τροφίμων (EL)

Καφετζόπουλος, Δημήτριος (EL)

Μαρέτας, Δημήτριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Με την παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να εξευρεθούν οι τρόποι και οι δυνατότητες που έχει η σημερινή ελληνική βιομηχανία και συγκεκριμένα η βιομηχανία τροφίμων, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κατορθώσει να αναπτυχθεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις εθνικό αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον. Η εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Περιγράφεται η ελληνική πραγματικότητα στην βιομηχανία τροφίμων σήμερα. Οι απαιτήσεις των καιρών είναι μεγάλες και η ελληνική βιομηχανία τροφίμων έχει ξεκινήσει την αναδιοργάνωσή της, η αλλαγή στην οργάνωση και διοίκηση, στο μάρκετινγκ, στην τεχνολογία της παραγωγής αλλά και γενικότερα στην φιλοσοφία της είναι γεγονός. Οι διατροφικές κρίσεις, η απαίτηση των καταναλωτών για καλύτερη ποιότητα και η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, κάνουν τις 1000 περίπου επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα να αναζητήσουν το δρόμο για την υπεροχή ως μονόδρομο. Επισημαίνονται επίσης οι προτεραιότητες και οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Το όραμα που πρέπει να έχουν οι βιομηχανίες για το παρόν αλλά και για το μέλλον τους. Αυτό το όραμα πρέπει να υιοθετηθεί από όλους που εμπλέκονται στην επιχείρηση και να υιοθετηθεί όσο το δυνατό καλύτερα. Η ανακάλυψη των αναγκών της αγοράς ως πρώτο βήμα είναι απαραίτητη, για να ακολουθήσει ο εκσυγχρονισμός που πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπος, η συνεχή βελτίωση, η επένδυση σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και η τεχνολογική ολοκλήρωση, με βάση πάντα την επιδίωξη για ένα άρτια εκπαιδευμένο με ικανότητες προσωπικό. Ένας παράγοντας που πρέπει να αναλυθεί σε βάθος από τις βιομηχανίες τροφίμων είναι το εξωτερικό περιβάλλον, γιατί εκεί βρίσκονται οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές. Θα μελετηθούν όμως πολύ καλά και τα υλικά οι πόροι και το παραγωγικό σύστημα της βιομηχανίας, δηλαδή το εσωτερικό της περιβάλλον. Στο επόμενο βήμα γίνετε μια ανάλυση της ανταγωνιστικότητας για την εταιρία. Η σημασία που έχει το κόστος παραγωγής και η αύξηση των συντελεστών παραγωγικότητας θεωρείται ως το κύριο μέλημα μιας βιομηχανίας που θα την κάνει ανταγωνιστική. Η εταιρία πρέπει να αποφασίσει για την στρατηγική επίτευξης του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος και οι επιλογές που έχει είναι κυρίως 3, η κυριαρχία κόστους, η διαφοροποίηση και η εστίαση. Ο ηγέτης κάθε επιχείρησης συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα τον κάνουν να έχει άποψη και αυτή η άποψη θα γίνει εφαρμογή. Σαν μια εναλλακτική ή/και αναγκαία στρατηγική είναι και αυτή της διεθνοποίησης μια εταιρίας τροφίμων ως πηγή εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών. Η συγχώνευση ή εξαγορές μεταξύ των επιχειρήσεων είναι επίσης ένας τρόπος για να κερδιθεί σε ορισμένες αγορές και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Νέες αγορές πολλά υποσχόμενες ευτυχώς υπάρχουν γύρω μας και η Ελληνική βιομηχανία είναι έτοιμη να τις κατακτήσει. Την εύρεση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος πρέπει να την αναζητήσουμε και στις νέες τεχνολογίες και τάσεις που έχουν αναπτυχθεί. Όπως η δημιουργικότητα, που είναι ένας νέος τρόπος παραγωγής πρωτότυπων ιδεών που ενσωματώνει με διαφορετικό τρόπο την υπάρχουσα γνώση. Η Ανάλυση Αξίας (Value Analysis) που θεωρείται μια διαδικασία και όχι μία απλή τεχνική γιατί αποτελεί μια συγκροτημένη προσέγγιση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας που σαν μία ομπρέλα καλύπτει όλες εκείνες τις λειτουργίες που συνδέονται με την διακίνηση αγαθών από το στάδιο των α ’ υλών μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Η διαχείριση της καινοτομίας επίσης είναι πολύ σημαντική και θεωρείται η ικανότητα της επιχείρησης τροφίμων να προσφέρει όλο και περισσότερο εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας σε στερεή βάση για τη δημιουργία διαρκούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Με βάση όλα τα παραπάνω, στο τέλος της εργασίας αυτής θέτονται τα συμπεράσματα που έχω αποκομίσει για την διαδικασία που ακολουθείται προς την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις βιομηχανίες τροφίμων, και γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. (EL)

bachelorThesis

Δημιουργικότητα (EN)
Επιχειρηματικές αποφάσεις (EN)
Ανάλυση αξίας (EN)
Διαχείριση καινοτομίας (EN)
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (EN)
Αγορά τροφίμων (EN)
Επενδύσεις (EN)
Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (EN)
Βιομηχανίες τροφίμων (EN)
Ανταγωνιστικότητα (EN)
Νέες τεχνολογίες (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2005-05


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)