Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης κατασκευαστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2006 (EL)
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Μελέτη περίπτωσης κατασκευαστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων (EL)

Γιώτη, Παναγιώτα (EL)
Κουτσούκου, Ελένη (EL)

Φούντα, Αρετή (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σε αυτήν την εργασία θα αναφερθούμε στα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την έννοια της ποιότητας κατά πόσο η καλή και η κακή ποιότητα επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και τον καταναλωτή στις αγορές του. Στην συνέχεια θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θα μιλήσουμε για τους «δασκάλους της Ποιότητας»,τους ορισμούς που έδωσαν για την ποιότητα, που έδιναν έμφαση. Θα αναλύσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να γίνει ο Στατιστικός Έλεγχος της Διεργασίας, τον κύκλο της διεργασίας και τον προγραμματισμό της ποιότητας της επιχείρησης σε ξεχωριστά κεφάλαια. Για να φτάσουμε στα Συστήματα Διασφάλισης της Ποιότητας, τα διάφορα πρότυπα (ISO) που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους φορείς Πιστοποιήσεις και Διαπιστεύσεις. Σε επόμενο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και τον Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας και αν έχει τελικά διαφορά με το Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής κάναμε μια έρευνα σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις και σε ξενοδοχειακές μονάδες που είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2000. Τέλος, παραθέτουμε το νομοθετικό πλαίσιο όπου στηρίζονται οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις για την πιστοποίηση τους με ISO 9001:2000 από τους φορείς πιστοποίησης. (EL)

bachelorThesis

Κόστος ποιότητας (EN)
Ποιότητα (EN)
Σχεδιασμός ποιότητας (EN)
Νομοθεσία (EN)
Κύκλος ποιότητας (EN)
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας (EN)
Διοίκηση ολικής ποιότητας (EN)
Στατιστικός έλεγχος διεργασίας (EN)
Έλεγχος ποιότητας (EN)
Προγραμματισμός ποιότητας (EN)
Πρότυπα ISO (EN)
Διασφάλιση ποιότητας (EN)
Μάνατζμεντ (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006-11


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.