δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η τεχνολογία Voice over IP (EL)

Κόκκαλη, Αλεξάνδρα (EL)

Αγγέλης, Κωνσταντίνος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Το Voice over IP είναι μια σχετικά καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα και μειωμένο κόστος. Αυτή η τεχνολογία βασίζεται στις βασικές αρχές της τηλεφωνίας και είναι σαφώς ανώτερη από παλαιότερες, όπως τα αναλογικά τηλέφωνα, αλλά και από σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η PSTN και η ISDN. Το VoIP χρησιμοποιεί ως υπόβαθρο τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παρέχοντας τη δυνατότητα σύγκλισης δεδομένων και φωνής, δηλαδή την κωδικοποίηση ή ψηφιοποίηση του σήματος της φωνής. Η σύγκλιση της μεταφοράς των δεδομένων μαζί με τη φωνή, γίνεται με τη βοήθεια συγκεκριμένων πρωτοκόλλων. Μερικά πρωτόκολλα αναλαμβάνουν την έναρξη της συνομιλίας, την ψηφιοποίηση της φωνής, τη μεταφορά της, και τη λήξη της συνομιλίας. Άλλα πρωτόκολλα εξασφαλίζουν την ποιότητα της φωνής κατά τη συνδιάλεξη, ώστε να φτάνει ή να ξεπερνά την ποιότητα των παραδοσιακών τηλεφωνικών δικτύων. Η υλοποίηση του VoIP δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τύπους δικτύων, όπως τα δίκτυα IP, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ως υπόβαθρο διάφορους τύπους δικτύων (όπως είναι το frame relay) και μέσα μετάδοσης (δορυφόρους, οπτικές ίνες, κ.α.), χρησιμοποιώντας διαφορετικά πρωτόκολλα και πύλες διασύνδεσης σε κάθε περίπτωση. Με βάση το γεγονός ότι το VoIP προσφέρει χαμηλότερο κόστος επικοινωνίας, πολλές άλλες τεχνολογίες βασίστηκαν στον τρόπο λειτουργίας του για να προσφέρουν παραδοσιακές υπηρεσίες με λιγότερο κόστος. Μια από αυτές είναι το Fax over IP, που προσφέρει υπηρεσίες τηλεομοιοτυπίας μέσω του Internet ή άλλων δικτύων. Μια κλήση VoIP, γίνεται είτε από PC σε PC, είτε με κάποια από τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές USB VoIP, οι οποίες καθιστούν τις κλήσεις, κυρίως μέσω του Internet, πιο λειτουργικές. Το κόστος του VoIP είναι πολύ χαμηλό και στο μέλλον αναμένεται χαμηλότερο, άρα τα οφέλη από τη χρήση του θα μεγαλώνουν συνεχώς. (EL)

bachelorThesis

Φωνή (EN)
Τηλεφωνία (EN)
VoIP (EN)
Επικοινωνίες δεδομένων (EN)
Δικτυοτηλέφωνα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006-11-13


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.