Σχεδιασμός, ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής τηλεκπαίδευσης με αντικείμενο: Θεωρία μάθησης δομητικισμού (Constructivist learning theory)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής τηλεκπαίδευσης με αντικείμενο: Θεωρία μάθησης δομητικισμού (Constructivist learning theory) (EL)

Τσιτσίκα, Νικολίτσα (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Κονετάς, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της θεωρίας του δομητικισμού (constructivism). Είναι μια θεωρία μάθησης που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε συστήματα τηλεκπαίδευσης ή γενικότερα σε συστήματα εξ αποστάσεως μάθησης, όσο και για τη συμπλήρωση της παραδοσιακής διαδικασίας μάθησης. Με βάση τη θεωρία αυτή η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία δόμησης πάνω στο γνωστικό περιεχόμενο που ήδη έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διατυπώνεται η φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα εργαλεία της Macromedia: Dreamweaver MX και CourseBuilder για την υλοποίηση τηλεμαθημάτων με αντικείμενο τη θεωρία μάθησης του δομητικισμού. (EL)

bachelorThesis

Εκπαιδευτικές μέθοδοι (EN)
Constructivist learning theory (EN)
Τηλεμαθήματα (EN)
Εκπαίδευση από απόσταση (EN)
Θεωρία μάθησης δομητικισμού (EN)
Διδασκαλία (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-04


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.