Σχεδιασμός, ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής τηλεκπαίδευσης με αντικείμενο: Θεωρία μάθησης δομητικισμού (Constructivist learning theory)

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής τηλεκπαίδευσης με αντικείμενο: Θεωρία μάθησης δομητικισμού (Constructivist learning theory) (EL)

Τσιτσίκα, Νικολίτσα (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Κονετάς, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη της θεωρίας του δομητικισμού (constructivism). Είναι μια θεωρία μάθησης που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε συστήματα τηλεκπαίδευσης ή γενικότερα σε συστήματα εξ αποστάσεως μάθησης, όσο και για τη συμπλήρωση της παραδοσιακής διαδικασίας μάθησης. Με βάση τη θεωρία αυτή η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία δόμησης πάνω στο γνωστικό περιεχόμενο που ήδη έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος. Η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διατυπώνεται η φιλοσοφία, οι τεχνικές και οι μέθοδοι εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας μάθησης. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα εργαλεία της Macromedia: Dreamweaver MX και CourseBuilder για την υλοποίηση τηλεμαθημάτων με αντικείμενο τη θεωρία μάθησης του δομητικισμού. (EL)

bachelorThesis

Εκπαιδευτικές μέθοδοι (EN)
Constructivist learning theory (EN)
Τηλεμαθήματα (EN)
Εκπαίδευση από απόσταση (EN)
Θεωρία μάθησης δομητικισμού (EN)
Διδασκαλία (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2004-04


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)