Κυκλοφορία, έλεγχος συμφόρησης και πρόληψη στα Broadband-ISDN / ATM δίκτυα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Κυκλοφορία, έλεγχος συμφόρησης και πρόληψη στα Broadband-ISDN / ATM δίκτυα (EL)

Πηλιούνη, Δήμητρα (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Κουμάσης, Αθανάσιος (EL)
N/A (EN)

Το ΑΤΜ θεωρείται ως την πολλά υποσχόμενη τεχνική μεταφοράς για την υλοποίηση του B-ISDN, και για τα μελλοντικά υψηλών ταχυτήτων, ευρείας και τοπικής περιοχής δίκτυα. Τα ΑΤΜ κύτταρα είναι σταθερού μήκους των 53 οκτάδων το καθένα. Επειδή τα κύτταρα πολυπλέκονται, σε κυτταρική βάση, δεν έχουν μόνιμη καναλική κατασκευή. Έτσι λοιπόν νέες υπηρεσίες μπορούν αμέσως να υλοποιηθούν όπως και παλαιές υπηρεσίες εύκολα να αποσυρθούν. Ένας άλλος συντελεστής που κάνει το ΑΤΜ χαρισματικό είναι η χρήση στατιστικής πολυπλεξίας που εξυπηρετεί στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση της χωρητικότητας του καναλιού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος κατά τις καταιγιστκές μεταδόσεις ΑΤΜ κυττάρων και επιτρέπει περισσότερα κύτταρα να εισέλθουν στο δίκτυο. Παρουσιάζει προκλήσεις προστατεύοντας το δίκτυο και τους χρήστες από συμφόρηση. Αυτή η εργασία εξετάζει κάποιες προσεγγίσεις για τον έλεγχο συμφόρησης και μεθόδους πρόληψης για την αποφυγή συμφόρησης. (EL)

bachelorThesis

Broadband (EN)
ISDN (EN)
Κυκλοφορία (EN)
ATM (EN)
Συμφόρηση (EN)
Δίκτυα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-06


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.