Μελέτη για τη κατασκευή και οργάνωση πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ορνίθων κρεατοπαραγωγής δυναμικότητας 12.000 ορνίθων ανά εβδομάδα με παρασκευάστηριο ζωοτροφών και πτηνοσφαγείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Μελέτη για τη κατασκευή και οργάνωση πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ορνίθων κρεατοπαραγωγής δυναμικότητας 12.000 ορνίθων ανά εβδομάδα με παρασκευάστηριο ζωοτροφών και πτηνοσφαγείο (EL)

Χριστοδούλου, Ζωή (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Παπαβασιλείου, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

bachelorThesis

Όρνιθες, Πτηνοτροφική εκμετάλλευση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002-11-01


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπονίας - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.