Σύγκριση λογισμικών πακέτων για ανάλυση και επεξεργασία log files

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σύγκριση λογισμικών πακέτων για ανάλυση και επεξεργασία log files (EL)

Δράκος, Ιωάννης (EL)

Στύλιος, Γεώργιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρακάτω διπλωματική εργασία έχει σκοπό την αξιολόγηση λογισμικών πακέτων που χρησιμοποιούνται για ανάλυση και επεξεργασία log files που αποθηκεύονται στο web server , δηλαδή πρόκειται για log analyzer , από αυτό συνήθως εξυπηρετούνται οι διαχειριστές των ιστοσελίδων , διότι τους βοηθάνε στην καλύτερη ανάλυση των log files , έτσι ώστε να προβούν στην καλύτερη εξόρυξη δεδομένων από το διαδίκτυο . Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά στην διάρκεια της διπλωματικής είναι η εξής στην αρχή να γίνει μια αναφορά σε κάποια πράγματα γενικά σε εξόρυξη δεδομένων, στην συνεχεία να γίνει μια αναφορά για τα log files , όπου θα υπάρχουνε κάποια παραδείγματα ,και κάποιες εξηγήσεις από log files. Ύστερα θα υπάρχει μια παρουσίαση για τα προγράμματα που θα αξιολογήσουμε ,όπου θα γίνει μια αξιολόγηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων, στη συνεχεία θα εξάγουμε τα αποτελέσματα του κάθε προγράμματος αφού έχουμε τρέξει στο καθένα software τα log files, τέλος θα επισημάνουμε τα συμπεράσματα για κάθε λογισμικό πακέτο. (EL)

bachelorThesis

Log files (EN)
Λογισμικά (EN)
Software (EN)
Εξόρυξη δεδομένων (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-09


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.