Οι ομάδες στο χώρο εργασίας και η αποτελεσματική ηγεσία τους

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Οι ομάδες στο χώρο εργασίας και η αποτελεσματική ηγεσία τους (EL)

Δημοπούλου, Σοφία (EL)

Οικονομίδης, Θεοδόσης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι να γίνει μία αναλυτική παρουσίαση των ομάδων που δημιουργούνται μέσα στους χώρους εργασίας, με αφορμή δύο βασικούς λόγους : πρώτον διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν περάσει κάποιο από το χρόνο τους ως μέλη μιας ομάδας, και δεύτερον διότι τα περισσότερα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του σύγχρονου κόσμου των επιχειρήσεων, είναι αποτέλεσμα περισσότερο ομαδικής προσπάθειας, παρά προσπάθειας μεμονωμένων ατόμων. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης των ομάδων, τα είδη των ομάδων που έχουν παρατηρηθεί καθώς και η εσωτερική δομή τους, τα είδη των αναγκών που καλύπτουν και τέλος αναλύονται η έλλειψη συνοχής, οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων και η αντιμετώπιση τους. Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο αναλύεται επαρκώς το ηγετικό πρότυπο (ρόλος, είδη, συμπεριφορές, ικανότητες) ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης των ομάδων. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται εκτενής ανάλυση τεσσάρων βασικών προϋποθέσεων (πραγματικές ομάδες, καθοδήγηση, δομή και πλαίσιο υποστήριξης) που δημιουργούν τις συνθήκες για την αποτελεσματική ηγεσία των ομάδων εργασίας. (EL)

bachelorThesis

Πραγματικές ομάδες (EN)
Ηγετικός ρόλος (EN)
Ομάδες εργασίας (EN)
Ηγεσία (EN)
Καθοδήγηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2004-09


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)