E-Banking networking. Διαχείριση και αρχιτεκτονική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
E-Banking networking. Διαχείριση και αρχιτεκτονική (EL)

Γαρδάνης, Αυγουστίνος (EL)
Γιαννούλης, Γιώργος (EL)

Τσιαντής, Λεωνίδας (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η τεχνολογία e-banking ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιώντας μια διεπαφή τερματικό-προς-κεντρικό υπολογιστή (terminal-to-host). Το πρώτο σύστημα e-banking χρησιμοποίησε δομή σημείο προς σημείο (point-to-point) με το οποίο μόνο ένας χρήστης μπορούσε να επικοινωνήσει με μια τράπεζα και το αντίστροφο. Την ασφάλεια σ΄αυτό το σύστημα εγγυώνται η χρήση user’s ID και password. Σήμερα αυτά τα συστήματα έχουν μετασχηματιστεί σ΄ένα ολοκληρωμένο μέρος της επιχειρησιακής πορείας μιας εταιρείας. Μέσα από μια ποικιλία διανεμητικών τεχνολογιών (delivery technologies) και καναλιών διανομής (delivery channels) οι τράπεζες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να δομήσουν υπηρεσίες e-banking ώστε να παρέχουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και ακεραιότητα πληροφοριών, προσαρμόζοντας ένα πλήθος από συσκευές πρόσβασης και κανάλια διανομής. Οι τράπεζες προσεγγίζουν το καυτό αυτό για την επιβίωσή τους πια θέμα μέσα από τέσσερις στρατηγικές: α)Της Υιοθέτησης της Νέας Τεχνολογίας (Adopting new technology) β) της Αντίστροφης Ολοκλήρωσης σε Ενδοβιομηχανικές Αγορές (Backward Integration Strategy Into Inter-Industry Markets) γ) της Εντατικοποιημένης Γνώσης (Knowledge-Intensive Strategy) και δ) της Μαζικής Εμπορευματοποίησης (Mass Merchandising Strategy). Η τελική πρόκληση για το e-banking είναι να αξιοποιήσει το Internet σαν ένα νέο μέσο συναλλαγών, με πρόσβαση σ΄όλους τους αναγνωρισμένους χρήστες, συστήματα λογαριασμών που να προσφέρονται σε μια βάση εγγραφής συνδρομητών και πακέτα σύνθετων υπηρεσιών. Διάφορες αρχιτεκτονικές υποστηρίζουν τέτοιες λύσεις. Η BASE24 βασίζει τη φιλοσοφία της σε συσκευές πρόσβασης (ΑΤΜ, τηλέφωνο, PC…) και σε κάποιον διακομιστή/ελεγκτή (server/controller) όπως ο IVR ή ο διακομιστής Web που παρέχουν την παρουσίαση στους πελάτες. Είναι δομημένη πάνω στο ΝΕΤ24 που υποστηρίζει όλα τα πρωτόκολλα τα απαραίτητα για επικοινωνία με κάθε τεχνολογία διανομής. Η λύση ΟΟΤΡ(Online Object Transaction Platform) χρησιμοποιεί μια 4-Tier αρχιτεκτονική, με πρώτο δέτη τον Web Browser, δεύτερο τον Web Διακομιστή, τρίτο το Διακομιστή Οικονομικών Εφαρμογών και τέταρτο μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων. Η λύση iQ βασίζεται σε 5 στοιχεία-κλειδιά: την iQ-επαφή, το iQ-κανάλι, το iQ-εμπόριο, την iQ-μέριμνα και την iQ-όψη. Τέλος η λύση Ovation χρησιμοποιεί μια 3-Tier αρχιτεκτονική με πρώτο δέτη τους Πελάτες και τις Πύλες Εισόδου, δεύτερο ένα Διαχειριστή Συναλλαγών και τρίτο ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων. Η εξοικονόμηση χρόνου και η μείωση των εξόδων είναι δύο από τα προφανή πλεονεκτήματα του e-banking. Με το 2000 αναμένεται το 50% των τραπεζών να προσφέρουν online υπηρεσίες στους πελάτες τους. Στη νέα χιλιετία υπάρχει ένας νέος ρόλος για να παίξουν οι τράπεζες. (EL)

bachelorThesis

E-banking (EN)
Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών (EN)
Ηλεκτρονική τραπεζική (EN)
Internet (EN)
Ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (EN)
Δίκτυα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-01


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.