Αναγνώριση συντακτικά έγκυρων προγραμμάτων με τη βοήθεια OCR

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αναγνώριση συντακτικά έγκυρων προγραμμάτων με τη βοήθεια OCR (EL)

Βαρβάρας, Ιωάννης (EL)

Τσούλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Πτυχιακή εργασία με αντικείμενο τη σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, με δυνατότητες ταυτόχρονης μεταγλώττισης. Επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών νευρωνικών δικτύων. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πολυεπίπεδων perceptrons (MLP). Γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των δομικών στοιχείων και των ιδιοτήτων του προαναφερθέντος μοντέλου καθώς και μια ανάλυση των βασικών αλγόριθμων εκπαίδευσης. Κατόπιν γίνεται εισαγωγή στις βασικές έννοιες των μεταγλωττιστών και ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών των γλωσσών προγραμματισμού. Ακολουθεί παρουσίαση της φάσης της λεκτικής ανάλυσης, του μεταεργαλείου flex το οποίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία λεξιλογικών αναλυτών, της φάσης της συντακτικής ανάλυσης και του μεταεργαλείου bison το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη συντακτικών αναλυτών. Στο τέλος παρουσιάζονται τα τμήματα της εφαρμογής που αναπτύχθηκε. (EL)

bachelorThesis

Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (EN)
Μεταγλωττιστές (EN)
Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (EN)
Λεκτική ανάλυση (EN)
OCR (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-05


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.