Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Ο ρόλος των ψυχομετρικών τεστ και της συνέντευξης κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Ο ρόλος των ψυχομετρικών τεστ και της συνέντευξης κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού (EL)

Μπόσια, Σοφία (EL)

Σεργιανίτη, Άννα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση των εργαζομένων (του ανθρώπινου δυναμικού), ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί, να επιθυμούν και τελικά να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Κυρίως, όμως, η εργασία αυτή εξετάζει τη διαδικασία με την οποία γίνεται η επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, που θα στελεχώσει μια επιχείρηση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στα ψυχομετρικά τεστ και στη συνέντευξη επιλογής. Τα ψυχομετρικά τεστ, ή αλλιώς ψυχολογικά τεστ ή τεστ δεξιοτήτων, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα βήματα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Κύριος στόχος της εφαρμογής τους είναι η συγκέντρωση χρήσιμων πληροφοριών για κάθε υποψήφιο, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί το συγκεκριμένο άτομο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Συνήθως, τα τεστ αυτά έχουν γραπτή μορφή και αξιολογούν τις γνώσεις, τη νοητική αντίληψη, τις ικανότητες – δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα του υποψηφίου. Η συνέντευξη επιλογής, η οποία αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες φάσεις της διαδικασίας επιλογής, είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές τεχνικές για την εύρεση προσωπικού που εφαρμόζεται από την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Κύριος στόχος της εφαρμογής της είναι, μέσω της διαπροσωπικής επαφής του συνεντευξιαστή και του συνεντευξιαζομένου, να αντληθούν πληροφορίες σχετικές με τις γνώσεις του υποψηφίου, την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία του, τις ικανότητες και δεξιότητές του και κυρίως να γίνει εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Η εργασία περιλαμβάνει επίσης και δύο παραρτήματα: Το Παράρτημα Α, το οποίο περιλαμβάνει μια ενδεικτική λίστα των ικανοτήτων-χαρακτηριστικών του υποψηφίου που πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται (από τους υπευθύνους) στη συνέντευξη επιλογής, και Το Παράρτημα Β, το οποίο παρουσιάζει τις συνήθεις-πιθανές ερωτήσεις που υποβάλλουν οι υπεύθυνοι της συνέντευξης στους υποψηφίους. (EL)

bachelorThesis

Επαγγελματική συνέντευξη (EN)
Ψυχομετρικά τεστ (EN)
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων (EN)
Τεστ ικανοτήτων (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2005-09


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.