Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βασισμένη σε "PHP-MySQL"

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βασισμένη σε "PHP-MySQL" (EL)

Κοκκίνου, Γεωργία (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Χαριλόγης, Βασίλειος (EL)
Κονετάς, Δημήτριος (EL)
N/A (EN)

H παρούσα πτυχιακή εργασία περιέχει: εισαγωγικά στοιχεία για το Internet, το World Wide Web, την HTML, τον server-side και client-side προγραμματισμό, τις τεχνολογίες Apache, Php, MySQL και τα πλεονεκτήματά τους, σύγκριση της Php με άλλες γλώσσες όπως η ASP, η ColdFusion και η Perl, αναλυτική περιγραφή εγκατάστασης του Apache, της Php, του MySQL Server, του PhpMyAdmin περιλαμβάνοντας εικόνες (screenshots) και ρυθμίσεις αυτών για την λειτουργία τους. Αναλύεται η δομή της βάσης δεδομένων και της ιστοσελίδας του ΚΕΚ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία αποτελείται, από τον πίνακα διαχείρισης περιεχομένου (control panel), την περιοχή συζητήσεων (Forum), αναλυτικά στατιστικά του website και την κύρια ιστοσελίδα. Ο κώδικας για την υλοποίησή τους παρατίθεται στα παραρτήματα. Η υλοποίηση και η ανάπτυξη της παραπάνω ιστοσελίδας που είναι βασισμένη σε Php – MySQL είναι και ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε η συγκεκριμένη εργασία. (EL)

bachelorThesis

MySQL (EN)
PHP (EN)
Internet (EN)
Ιστοσελίδες (EN)
Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (EN)
Γλώσσες προγραμματισμού (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2005-10


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)