Το τέλος τού μακεδονικού ελέγχου στον Ραμνούντα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Tekmeria  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Το τέλος τού μακεδονικού ελέγχου στον Ραμνούντα (EL)

Δουλφής, Γεώργιος

Το άρθρο πραγματεύεται τον χρονικό προσδιορισμό τής «απελευθέρωσης» του αττικού δήμου-οχυρού τού Ραμνούντα από τον μακεδονικό έλεγχο στα μέσα τού 3ου αι. π.Χ. Με την αξιοποίηση των επιγραφικών κυρίως τεκμηρίων επιτυγχάνεται η άρθρωση τριών επιχειρημάτων που αφορούν στον τρόπο ανάληψης του στρατηγικού αξιώματος, τη συχνότητα εμφάνισης επιγραφικών κειμένων και τις πληθυσμιακές ομάδες τού δήμου. Έτσι, καταδεικνύεται ότι η μακεδονική φρουρά αποχώρησε από τον Ραμνούντα το 257/6 π.Χ., και όχι το 229/8 π.Χ., όπως ήταν μέχρι σήμερα δεκτό από την έρευνα.  (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορία, Επιγραφική (EL)


Τεκμήρια

Greek

2015-10-26


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / National Hellenic Research Foundation (EN)

1791-7573
1106-661X
Τεκμήρια; Vol 12: (2013-2014); 155-178 (EL)
Tekmeria; Vol 12: (2013-2014); 155-178 (EN)
TEKMERIA; Vol 12: (2013-2014); 155-178 (FR)

Copyright (c) 2015 Γεώργιος Δουλφής (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)