Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Τεκμήρια  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



The design of the “archive wall” at Aphrodisias (EN)

Kokkinia, Christina

The epigraphic display carved on the north wall of the stage building of Aphrodisias’ theatre in the 3rd century CE, commonly referred to as the “archive wall”, is usually assumed to have been designed based on the chronology of the documents it includes. This paper argues instead in favor of a centripetal design, which placed in the center of the composition the most important documents in terms of their honorific value for Aphrodisias and its citizens. It is argued, here, that form and content, as expressed in the documents’ rhetoric, and the concrete privileges which the documents attested to, were more important than chronology to the designers of this dossier.Further, it is argued that there were two epigraphic phases, with the original phase most likely dating from 224 CE and including all documents carved above the orthostate course, and a later phase dating from 243 CE or slightly later, in which the inscriptions were extended to the orthostate course. Finally, it is suggested that the earliest letter of the dossier (document 4), may have been a letter by Cornelius Sulla. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Επιγραφική, Ιστορία, Αρχαιολογία (EN)
Επιγραφική Μικράς Ασίας, Αφροδισιάδα Κάριας, Aphrodisias, Caria, Epigraphy, Augustus, L. Cornelius Sulla, Archives, Zoilos, Euergetism, Elites, Roman Asia Minor, Liberti, Freedmen, Local Magnates, Donors, Donations, Embassies, Diplomacy, Roman Emperors (EN)


Τεκμήρια

Αγγλική γλώσσα

2016-07-11


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / National Hellenic Research Foundation (EN)

Caria (EN)
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική Περίοδος Roman Empire (EN)
Επιγραφές, επιγραφικό ντοσιέ (EN)

1791-7573
1106-661X
Τεκμήρια; Vol 13: (2015-2016); 9-55 (EL)
Tekmeria; Vol 13: (2015-2016); 9-55 (EN)
TEKMERIA; Vol 13: (2015-2016); 9-55 (FR)

Copyright (c) 2016 Christina Kokkinia (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.