Επίδραση αντιοξειδωτικών - αντικαρκινογόνων ουσιών στη χημική καρκινογένεση σε επίμυες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1996 (EL)
Επίδραση αντιοξειδωτικών - αντικαρκινογόνων ουσιών στη χημική καρκινογένεση σε επίμυες (EL)

Καλπούζος, Γεώργιος Β. (EL)

Καλπούζος, Γεώργιος Β. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Αγνάντη, Νίκη (EL)
-

ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΚΕΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΩΝ - ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ (ΛΕΙΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΒΕΝΖΟΠΥΡΕΝΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ (C+E). Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (VITC+E, SE, 2 - MPG) ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ, ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣΤΟΥ ΒΕΝΖΟΠΥΡΕΝΙΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΣΤΗ ΛΙΠΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ (ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΜΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΛΔΕΥΔΗ - MDA). ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΛΙΠΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ. (EL)
THE EFFECTS OF A CERTAIN COMBINATION OF ANTICARCINOGENIC - ANTIOXIDANTS ON B(A)P - INDUCED CARCINOGENESIS (LEIOMYOSARCOMAS)IN WISTAR RATS, IN RELATION TO THE DAILY DOSE OF ANTIOXIDANT VITAMINS (C+E) WAS INVESTIGATED. THE COMBINATION OF THE SUBSTANCES ADMINISTRATED (VIT C+E, SE, 2 - MPG) IN HIGH AND LOW DOSES WAS ADMINISTERED PREVENTIVELY AND THERAPEUTICALLY IN THE GROUPS OF THE STUDY. RESULTS WERE EVALUATED BY THE NUMBER AND THE ISTOLOGICAL GRADE OF TUMORS DEVELOPED, THE PROLONGATION OF THE MEAN SURVIVAL TIME, THE CARCINOGENIC POTENCYOF B(A)P AND THE ANTICARCINOGENIC POTENCY OF THE COMBINATION, THE RATE OF THE TUMOR GROWTH AND THE EFFECTS OF THE LOW DOSE COMBINATION ON URINE MDA EXCRETION ON B(AP) TREATED ANIMALS. RESULTS INDICATE THAT THE LOW DOSE COMBINATIONIS EFFECTIVE IN PREVENTING LIPID PEROXIDATION, BUT INEFFECTIVE IN PREVENTINGTREATING MALIGNANCY IN CONTRAST TO HIGH DOSES COMBINATION THAT EFFECTIVELY REDUCED ALMOST ALL PARAMETERS OF EVALUATING MALIGNANCY AND SIGNIFICANTLY PROLONGED THE SURVIVAL TIME OF TUMOR BEARING ANIMALS. (EN)

doctoralThesis

Αντικαρκινογόνα (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1996


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.