Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCopper(II) oxalate and oxamate complexes (EN)

Novosad, J. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Novosad, J. (EN)

Reaction of Cu-II salts with phenanthroline and oxalate (ox) or oxamate (oxm) gives [Cu(phen)(ox)(H2O)] . H2O or [Cu(phen)(oxm)(H2O)] . H2O complexes while direct treatment of Cu-II salts with oxalate or oxamate gives [NH4](2)[Cu(ox)(2)] and [Cu(oxm)(2)(H2O)(2)] respectively. The X-ray structures of one example of each system, aquo-oxamato-phenanthroline-copper(II)-dihydrate and the polymeric ammonium-bis(aquo)-tetraoxalato-dicopper(II)-dihydrate, are reported. (EN)

x-ray structure (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Transition Metal Chemistry (EN)

2000

<Go to ISI>://000089150700012*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.