Αντιμικροβιακή in vitro δράση φαινοθειαζινικών παραγωγών: χλωροπρομαζίνης - προμεθαζίνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
Αντιμικροβιακή in vitro δράση φαινοθειαζινικών παραγωγών: χλωροπρομαζίνης - προμεθαζίνης (EL)

Τσίνα, Βασιλείου Θ. (EL)

Τσίνα, Βασιλείου Θ. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Αντωνιάδης, Γρηγόριος
-

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ IN VITRO ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΔΥΟ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΧΛΩΡΟΠΡΟΜΑΞΙΝΗΣ (CPL) ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΘΑΖΙΝΗΣ (PH), ΣΕ GRAM ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ. (EL)

doctoralThesis

Αντιμικροβιακή in vitro δράση (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

1990


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.