Σύμπλοκες ενώσεις της ο-αμινοβενζυλαμίνης με Cu(II), Ni(II), Co(II), Pd(II) και Pt(II)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Σύμπλοκες ενώσεις της ο-αμινοβενζυλαμίνης με Cu(II), Ni(II), Co(II), Pd(II) και Pt(II) (EL)

Κοβαλά-Δεμερτζή, Δήμητρας (EL)

Κοβαλά-Δεμερτζή, Δήμητρας (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας (EL)
-

doctoralThesis

Ο-αμινοβενζυλαμίνη (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

1982


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Χημείας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.