Υγιεινολογικός έλεγχος των πόσιμων υδάτων του γεωγραφικού διαμερίσματος Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
Υγιεινολογικός έλεγχος των πόσιμων υδάτων του γεωγραφικού διαμερίσματος Ηπείρου (EL)

Μάιπα-Στογιάννη, Βασιλική (EL)

Μάιπα-Στογιάννη, Βασιλική (EL)
Κατσουγιαννόπουλος, Βασίλειος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ Ο ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΛΙΚΩΝ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΣΕ 334 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1550 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΟ ΝΙΖΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (51,1%) ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ Η ΥΔΑΤΙΝΗ ΟΔΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. (EL)
THE OBJECTIVE OF THIS WORK WAS THE DETERMINATION OF THE HYGIENIC QUALITY OF DRINKING WATER IN THE REGION OF EPIRUS. THE MICROBIAL INDICATORS OF POLLUTION WEREUSED FOR THIS PURPOSE. THE STRAINS OF THE 334 SAMPLES WHICH GROUND ON 372 FOR THE TOTAL COLIFORM ENUMERATION WERE FURTHER IDENTIFIED. FIFTEEN HUNDRED FIFTY SAMPLE OF DRINKING WATER FROM THE REGION OF EPIRUS WERE EXAMINED. THE SAMPLES WERE COLLECTED FROM SPRINGS, WELLS, WATER RESERVOIRS, WATER DEPOSITS, AND PUBLIC WATER SUPPLY SYSTEMS. OUR RESULTS SHOW A VERY HIGH INCIDENCE (51,1%) OF SAMPLESWHICH DO NOT SATISFY THE HYGIENIC REQUIREMENTS. THE ISSUE OF PROTECTION OF PUBLIC HEALTH, OF WATER SUPPLY SYSTEMS AND DRINKING WATER COMES INTO CONSIDERATION. OUR FINDINGS CONFIRM THE THEORY THAT WATER CAN BE A SIGNIFICANT FACTOR IN THETRANSMISSION OF INFECTIONS FROM POTENTIALLY PATHOGENS TO THE GENERAL PUBLIC. (EN)

doctoralThesis

Επιτόπια υγειονομική επιθεώρηση (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.