Μετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από τον 19o αιώνα μέχρι σήμερα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετασχηματισμοί και αναπαραστάσεις του ορεινού χώρου (από τον 19o αιώνα μέχρι σήμερα) (EL)

Η περίπτωση της Δημητσάνας (EL)

Δρίνης, Ιωάννης Ν. (EL)

Νιτσιάκος, Βασίλειος (EL)
Δρίνης, Ιωάννης Ν. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)

Η μελέτη επιχειρεί να μελετήσει τους χωρικούς μετασχηματισμούς της Δημητσάνας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μετασχηματισμούς που συνδέονται με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και των θεσμών του, την επέκταση του καπιταλισμού και τις νέες γεωγραφικές φαντασίες που διαδίδονται στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας. Ο σταδιακός μετασχηματισμός της Δημητσάνας σε «αυθεντικό» και «παραδοσιακό» εναλλακτικό τουριστικό προορισμό εξετάζεται στο πλαίσιο των νέων δημόσιων πολιτικών που προβάλλουν τις αναπαραστάσεις του ορεινού αγροτικού χώρου ως «πολιτισμικής κληρονομιάς». Η έννοια της «κατοίκησης», όπως την επεξεργάζεται κυρίως ο Βρετανός ανθρωπολόγος Tim Ingold, χρησιμοποιείται ως έννοια-κλειδί για τη μελέτη της κοινωνικής παραγωγής του χώρου. Η επιτόπια εθνογραφική έρευνα (2007-2011), η μελέτη ιστορικών και άλλων αρχείων καθώς και οπτικού υλικού (φωτογραφιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαφημίσεων κ.ά.) αποτελούν τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναγωγή των δεδομένων. (EL)
This study attempts to investigate the spatial transformations of Dimitsana (Arcadia, Greece) from the 19th century till now. These spatial transformations are interwoven with the establishment of modern Greek state and its institutions, the expansion of capitalism and the new forms of geographical imagination that were generated by national ideology. The gradual transformation of Dimitsana towards an alternative ‘authentic’ and ‘traditional’ tourist destination is approached in the framework of new public policies that promote new representations of rural and mountain areas as ‘cultural heritage’. The notion of ‘dwelling’ as it was elaborated by the British anthropologist Tim Ingold is employed in order the social production of space to be comprehended. Intensive ethnographic fieldwork (2007-2011), the study of historical and other records, and the analysis of visual representations of any kind (photographs, videos, TV programmes, advertisements etc.) are some of the research methods that were applied. (EN)

doctoralThesis

Δημητσάνα, Ορεινή Αρκαδία (EL)


Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.