Κλινική μελέτη των κλειστών τραυματικών ενδοκοιλιακών κακώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
Κλινική μελέτη των κλειστών τραυματικών ενδοκοιλιακών κακώσεων (EL)

Ξηροποτάμου, Νικολάου Σ. (EL)

Ξηροποτάμου, Νικολάου Σ. (EL)
Κασιούμης, Διαμάντης (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 431 ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΚΩΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΠΟΥΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ 92 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΟΣΟΣΤΟ 2,9% ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΩΝ). ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 71,6%. ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ 6 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Ν 353) ΚΑΙ 4 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΜΙΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΕΣ (Ν 71). ΣΕ 61 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΗΤΑΝ ΕΠΑΡΚΗΣ ΣΕ 50, ΕΝΩ ΣΕ 40 Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΗΤΑΝ ΘΕΤΙΚΗ ΣΕ 24 ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΚΑΤΑ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ ΕΓΙΝΕ ΣΕ 71 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (16,5%). 55 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (77,5%) ΗΤΑΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 48 (67,5%) ΕΙΧΑΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ SHOCK. ΟΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΕ ΡΗΞΕΙΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΠΛΗΝΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΕΞΩΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΤΟΜΑΧΟΥ, ΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΥ, ΝΕΦΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Κ.Α. ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΕ 39 (55%) ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΣΕ 4 (4,2%) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Η ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΑΝΗΛΘΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 19,7% (2,8% ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ, 16,9% ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ). (EL)
THE PRESENT STUDY WAS BASED ON THE CLINICAL EXPERIENCE OF 431 BLUNT ABDOMINAL INJURIES BEING TREATED FOR 92 MONTHS IN THE SURGICAL DEPARTMENT OF IOANNINA UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL (2,9% OF TOTAL ADMISSIONS). TRAFFIC ACCIDENTS ACCOUNTED FOR 71,6%. THE AVERAGE TIME OF TRANSPORTATION WAS 6 HOURS FOR VICTEMS WITH CONSERVATIVE MANAGEMENT (N 353) AND 4 HOURS AND 30 MIN FOR THE OPERATED PATIENTS (N 71). IN 61 CASES ABDOMINAL PARACENTESIS WAS ADEQUATE IN 50, WHILE IN 40 DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE WAS POSITIVE IN 24 AND CONTRIBUTED DECISIVELY IN THE DECREASE OF THE TIME: FIRST CLINICAL EXAMINATION-EXPLORATORY LAPAROTOMY 3 1/2 TIMES. EXPLORATORY LAPAROTOMY PERFORMED IN 71 CASES (16,5%), 55 CASES (77,5%) HAD MULTIPLE INJURIES AND 48 (67,6%) HAD ESTABLISHED SHOCK. THE INJURIES OF INTRAABDOMINAL ORGANS FOUND AT EXPLORATORY LAPAROTOMY WERE: RUPTURE OF DIAPHRAGM, SPLEEN, LIVER, EXTRAHEPATIC BILIARY DUCTS, PANCREAS, STOMACH, SMALL AND LARGE INTESTINE, MESENTERY, KIDNEY, BLADDER AND SO ON. HOSPITAL MORBIDITY WAS 55% (39 PATIENTS) WHILE LATE COMPLICATIONS WERE PRESENTED IN 4 (4,2%). HOSPITAL MORTALITY WAS19,7% 92,4 OPERATIVELY, 16,9% POSTOPERATIVELY). (EN)

doctoralThesis

Διαγνωστική παρακέντηση κοιλίας (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.