Τα γαμήλια ενδύματα στις περιοχές: Ιωαννίνων, Άνω Πεδινά Ζαγορίου, Αρτεσιανού Νομού Καρδίτσας, Ηρακλείου Κρήτης κατά τις δεκαετίες του 1920, του 1940, του 1950, του 1960, του 1980

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
Τα γαμήλια ενδύματα στις περιοχές: Ιωαννίνων, Άνω Πεδινά Ζαγορίου, Αρτεσιανού Νομού Καρδίτσας, Ηρακλείου Κρήτης κατά τις δεκαετίες του 1920, του 1940, του 1950, του 1960, του 1980 (EL)

Χριστοδούλου, Ιουλία (EL)

Βρέλη-Ζάχου, Μαρίνα (EL)
Χριστοδούλου, Ιουλία (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)
-

bachelorThesis

-


Ελληνική γλώσσα

1990


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.