Συμβολή στη μελέτη και θεραπεία των καρδιο - οισοφαγικών δυστοπιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1980 (EL)
Συμβολή στη μελέτη και θεραπεία των καρδιο - οισοφαγικών δυστοπιών (EL)

Τσιμογιάννη, Ευάγγελου Κων. (EL)

Τσιμογιάννη, Ευάγγελου Κων. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

THE CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITIONS, WHICH HAVE DESCRIBED FOR FIRST TIME BY LORTAT-JACOB AT 1954, ARE CHARACTERIZED FROM FUNCTIONAL ABNORMALITIES OF CARDIO-ESOPHAGEAL REGION, WITH SUBSTRATIUM TOPOGRAPHOANATOMIC ABNORMALITIES (ACCESSION OF ABDOMINAL ESOPHAGUS IN MEDIASTINUM, LOOSENING OF PHRENOGASTRIC LIGAMENT, BLUNT OF ANGLE OF THE HIS, DILATATION OF ESOPHAGEAL HIATUS), WITHOUT TO ARE HIATUS HERNIAE. GASTROESOPHAGEAL REFLUX, WITHOUT TO IS OBLIGING, IS VERY MUCH FREQUENT. HAVE STUDIED 34 CASES OF CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITIONS CLINICALLY ACTINOLOGICALLY AND ACTINO-PHOTO-CINIMATOGRAPHICALLY. A GREAT NUMBER OF PATIENTS WITH CLINICAL AND DIRECT ACTINOLOGICAL SIGNS OF CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITION,ARE NOT COMPRISED IN THE STUDY, BECAUSE THEY ARE NOT SUBMITED TO ACTINO-PHOTO- CINEMATOGRAPHY. THE INCIDENCE BETWEEN MALE FEMALE IS SAME. MORE OF PATIENTSWAS BETWEEN OF THIRD AND FOURTH DECADE. MORE FREQUENT SYMPTOM IS THE PAIN OF EPIGASTRIUM WITH GREATER INTENSITY BELOW OF XIPHISTERNUM AND RETROSTERNAL REFLECTION AND SOME TIME, REFLECTION TO THE MESOSCAPULAR REGION. THE ERUCTATIONS PHARYGITIS, REGURCITATIONS, WEIGHT AT EPIGASTRIUM, PYROSIS, EMACIATION, ABDOMINAL DISTENSION DYSPHAGIA, VOMITING AND SMALL HEMORRHAGE WERE FOLLOWED. (ABSTRACT TRUNCATED) (EN)

doctoralThesis

Καρσιο-οισοφαγικές δυστομίες- θεραπεία (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

1980


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.