Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοFive ectoparasites from Turkish fish (EN)

Oktener, A. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (EL)
Oktener, A. (EN)

Five ectoparasites were collected during the period of 2002-2005 from fish of Mediterranean Sea, Aegean Sea and inland waters of Turkey: Four crustaceans [Ergasilus mosulensis and Pennella instructa (Copepoda), Ceratothoa steindachneri (Isopoda) and Argulus foliaceus (Branchiura)] and one Annelida (Piscicola geometra) were found. The species, E. mosulensis, P. instructa and C. steindachneri have been reported for first time in Turkish waters, and A. foliaceus and P. geometra for the time from the Cavuscu Lake. (EN)

Animals (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Turkiye Parazitol Derg (EN)

Αγγλική γλώσσα

2007
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.