Συμβολή στη μελέτη και θεραπεία των καρδιο - οισοφαγικών δυστοπιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1980 (EN)
Συμβολή στη μελέτη και θεραπεία των καρδιο - οισοφαγικών δυστοπιών (EL)

(με βάση 34 περιπτώσεις) (EL)

Τσιμογιάννη, Ευάγγελου Κων. (EL)

Τσιμογιάννη, Ευάγγελου Κων. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

THE CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITIONS, WHICH HAVE DESCRIBED FOR FIRST TIME BY LORTAT-JACOB AT 1954, ARE CHARACTERIZED FROM FUNCTIONAL ABNORMALITIES OF CARDIO-ESOPHAGEAL REGION, WITH SUBSTRATIUM TOPOGRAPHOANATOMIC ABNORMALITIES (ACCESSION OF ABDOMINAL ESOPHAGUS IN MEDIASTINUM, LOOSENING OF PHRENOGASTRIC LIGAMENT, BLUNT OF ANGLE OF THE HIS, DILATATION OF ESOPHAGEAL HIATUS), WITHOUT TO ARE HIATUS HERNIAE. GASTROESOPHAGEAL REFLUX, WITHOUT TO IS OBLIGING, IS VERY MUCH FREQUENT. HAVE STUDIED 34 CASES OF CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITIONS CLINICALLY ACTINOLOGICALLY AND ACTINO-PHOTO-CINIMATOGRAPHICALLY. A GREAT NUMBER OF PATIENTS WITH CLINICAL AND DIRECT ACTINOLOGICAL SIGNS OF CARDIO-ESOPHAGEAL MALPOSITION,ARE NOT COMPRISED IN THE STUDY, BECAUSE THEY ARE NOT SUBMITED TO ACTINO-PHOTO- CINEMATOGRAPHY. THE INCIDENCE BETWEEN MALE FEMALE IS SAME. MORE OF PATIENTSWAS BETWEEN OF THIRD AND FOURTH DECADE. MORE FREQUENT SYMPTOM IS THE PAIN OF EPIGASTRIUM WITH GREATER INTENSITY BELOW OF XIPHISTERNUM AND RETROSTERNAL REFLECTION AND SOME TIME, REFLECTION TO THE MESOSCAPULAR REGION. THE ERUCTATIONS PHARYGITIS, REGURCITATIONS, WEIGHT AT EPIGASTRIUM, PYROSIS, EMACIATION, ABDOMINAL DISTENSION DYSPHAGIA, VOMITING AND SMALL HEMORRHAGE WERE FOLLOWED. (ABSTRACT TRUNCATED) (EN)

doctoralThesis

Καρσιο-οισοφαγικές δυστομίες- θεραπεία (EL)


1980


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)