Αναστολή της χημικής καρκινογένεσης από τροποποιητές της συσσώρευσης αιμοπεταλίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑναστολή της χημικής καρκινογένεσης από τροποποιητές της συσσώρευσης αιμοπεταλίων (EL)

Κακουλίδης, Ιωάννης Θ. (EL)

Κακουλίδης, Ιωάννης Θ. (EL)
Ευαγγέλου, Άγγελος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
-

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ BAP ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ. ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΑΝ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ: 1) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ BAP ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. 2) TEST ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ. 3) ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1) ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ BAP ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΟΤΑΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ. 2) ΤΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ. 3) ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΝΖΥΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΔΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΟΧΡΩΜΑΤΟΣ P450. 4) Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΑΓΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ. 5) ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ, ΔΥΟ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΣΗ. (EL)
ΤHE AIM OF THIS STUDY WAS TO EXAMINE THE MODIFICATIVE EFFECT OF SUBSTANCES WHICH INTERFERE WITH PLATELET AGGREGATION, IN CARCINOGENESIS INDUCED BY BAP BOTH IN EXPERIMENTAL (WISTAR RATS) AND IN CONTROL ANIMALS. THE PROBABLE ROLE OF CYTOKINES HAS ALSO BEEN INVESTIGATED IN THREE GROUPS OF EXPERIMENTS: 1. EXPERIMENTS FOR INHIBITION OF CARCINOGENESIS INDUCED BY BAP IN WISTAR RATS WITH MODIFICATORS OF PLATELET AGGREGATION. 2. PLATELET AGGREGATION TESTS USING AGONISTS AND INHIBITORS OF AGGREGATION WHICH HAVE BEEN USED AS ANTICARCINOGENS. 3. MEASUREMENTS OF CYTOKINES IN SERUM AND IN SUPERNATANT OF PBL CULTURES IN PATIENTS WITH NEOPLASIAS, USING ANTIOXIDANTS. CONCLUSIONS: 1) ANTIOXIDANTS CAUSE INHIBITION OF CHEMICAL CARCINOGENESIS, INDUCED BY BAP IN EXPERIMENTAL ANIMALS, WHEN THEY ARE GIVEN BEFORE THE ADMINISTRATION OF CARCINOGEN. 2) ANTIOXIDANTS CAUSE INHIBITION OR STIMULATION OF PLATELETS AGGREGATION. 3) THE COMMON ENZYMATIC SYSTEM INVOLVED IN THESE TWO PROCESSES - CARCINOGENESIS AND PLATELET AGGREGATION -SEEMS TO BE THE CYCLOXYGENASE - PROSTAGLANDIN SYNTHETASE WHICH IS PART OF CYTOCHROME P450 ENZYMES. 4) THE EFFECT OF ANTIOXIDANTS IS NOT INDUCED BY CYTOKINES. 5) ANTIOXIDANTS ACT VIA A FREE RADICAL BINDING MECHANISM. 6) ATOXIC NUTRITIONAL PROGRAMMES OF MINIMAL COST CAN BE DESIGNED TO PREVENT THE CARCINOGENESIS AND THROMBOSIS, TWO MAIN CAUSES OF DEATH IN THE WEST. (EN)

doctoralThesis

Αντιοξειδωτικά (EL)


Ελληνική γλώσσα

1995


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.