Κλινική εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην θεραπεία των κακοηθών όγκων του εγκεφάλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Κλινική εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην θεραπεία των κακοηθών όγκων του εγκεφάλου (EL)

Τζάνης, Σπύρος Δ. (EL)

Τζάνης, Σπύρος Δ. (EL)
Μουτσόπουλος, Χαράλαμπος (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
- (EN)

Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ. Η ΥΜΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΓΛΟΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΕΙΣΕΤΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ. ΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΝΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ. Η ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ) (EL)
MONOCLONAL ANTIBODIES (MOAB) THAT ARE REACTIVE WITH ANTIGENS PRESENT ON HUMAN GLIOMAS MEDULLOBLASTOMAS AND TUMOURS HAVE BEEN DEVELOPED AND CHARACTERIZED. THESE ANTIBODIES WHEN ADMINISTERED ARE LOCALIZED IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM. ALTHOUGH MONOCLONAL ANTIBODIES HAVE AVOID A MAJOR DIAGNOSTIC HISTOPATHOLOGICAL CONTRIBUTION, THEIR RADIOLOGICAL AND THERAPEUTIC APPLICATIONS REMAIN LIMITED. THE HYPOTHESIS OF THIS THESIS IS THAT THESE MONOCLONAL ANTIBODIES WHEN COMBINED WITH APPROPRIATE NUCLIDE, COULD BE USED TO DELIVER THERAPEUTIC LEVELS OF RADIATIONMORE EFFECTIVELY TO THESE TUMOURS. (SHORTENED) (EN)

doctoralThesis

Γλοιώματα (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.