Μεταβολισμός του φωσφόρου στα ερυθροκύτταρα τελειομηνών νεογνών στη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβολισμός του φωσφόρου στα ερυθροκύτταρα τελειομηνών νεογνών στη διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής (EL)

Γρίβα-Πανούλα, Ευαγγελία (EL)

Γρίβα-Πανούλα, Ευαγγελία (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Λαπατσάνης, Πέτρος (EL)
-

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ, ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΟΓΝΑ 1 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ 3,6,9 ΚΑΙ 12 ΜΗΝΩΝ, ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΑΤΡ ΚΑΙ 2,3 DPG ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΤ ΚΑΙ CA ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ. ΤΟ CA ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΙΑ ΜΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 6Ο ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, ΕΝΩΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ. Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΨΗΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 6Ο ΜΗΝΑ ΣΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΤΕ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑΘΕΡΟΣ. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΠΟΥΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ RBCP1/P1 ΟΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟΝ 6Ο ΜΗΝΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ . ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΡ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 9Ο ΜΗΝΑ. ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 2,3 DPG ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΠΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 6 ΜΗΝΕΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 9 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΤ ΚΑΙ ΤΟΥ 2,3 DPG. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ. (EL)
WE STUDIED NORMAL FULL TERM, NEWBORNS ON THE 4TH DAY OF LIFE AND NORMAL INFANTSIN THE 3RD, 6TH, 9TH AND 12TH MONTH OF THEIR LIVES . WE DETERMINED THE LEVELS OF INORGANIC PHOSPHATE (P1) IN PLASMA AND RED BLOOD CELLS, PLASMA CALCIUM, HT AND THE ORGANIC METABOLITES OF ADENOSINE TRIPHOSPHATE (ATP) AND 2,3 DIPHOSPHOGLYCEROTE (2,3 DPG) IN CRYTHROCYTES. THE PLASMA CALCIUM (P1CA) INCREASED TILL THE 6TH MONTH OF LIFE AND THEN BY THE END OF THE FIRST YEAR IT FELL TO LOWER THAN THE BASIC LEVELS. THE PLASMA (P1(PIP) WAS REDUCED TILL THE 6TH MONTH OF LIFE ANDAFTER THEN IT REMAINED STABLE. THE RED BLOOD CELL'S P1 (RBCP1) INCREASES DURING THE 12 MONTHS. THE RATION RBCP1 IS LOW AFTER BIRTH AND IT INCREASES TILL THE 6TH MONTH OF P1P1 OF LIFE WHEN IT REACHES THE VALUE OF NORMAL ADULTS ATP INCREASES TILL THE 9TH MONTH. 2,3 DPG FALLS TILL THE 6TH MONTH IT INCREASES TILL THE 9TH MONTH AND THEN IT REMAINS STABLE. ALSO IN OUR STUDY WE SEE A PARALLEL FALL OF HT AND 2,3 DPG. HENCE IT SEEMS THAT THE ORGANIC AND INORGANIC PHOSPHATES METABOLISM IN THE ERYTHROCYTES AND PROBABLY IN OTHER CELLS TOO, FOLLOWS A DIFFERENT PATTERN THAN THAT OF PLASMA PHOSPHATE DURING THE FIRST YEAR OF LIFE. (EN)

doctoralThesis

2,3 Δισφωσφογλυκερινικό οξύ (EL)


Ελληνική γλώσσα

1989


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.