Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEcology, evolution and 1f-noise (EN)

Halley, John M. (EN)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (EL)
Halley, John M. (EN)

Among ecologists, there has been a growing recognition of the importance of long-term correlations In environmental time series. The family of 1f-noises - fluctuations defined in terms of the different timescales present - is a useful approach to this problem. White noise and the random walk, the two currently favoured descriptions of environmental fluctuations, lie at extreme ends of this family of processes. Recent analyses of data, results of models, and examination of basic 1f-noise properties, suggest that pink 1<f noise, which lies midway between white noise and the random walk, might be the best null model of environment variation. If true, this would have important consequences for the interpretation of ecological time series and for ecological and evolutionary modelling. (EN)


Trends in Ecology & Evolution (EN)

Αγγλική γλώσσα

1996
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.