Δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση της έννοιας του νερού ως χημικής ένωσης

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2008 (EN)
Δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση της έννοιας του νερού ως χημικής ένωσης (EL)

Kουκά, A. (EL)

Kουκά, A. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Νόησις (EL)

Greek

2008
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)