Η Διδακτική της Χημείας ως πανεπιστημιακό μάθημα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Διδακτική της Χημείας ως πανεπιστημιακό μάθημα (EL)

Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Συμπληρώθηκαν εφέτος (1988) δύο χρόνια διδασκαλίας του κατεπιλογήν μαθήματος «Διδακτική της Χημείας» στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το μάθημα επέλεξαν περί τους 30 από τους 80 περίπου φοιτητές. Στο άρθρο αυτό θα περιγραφούν οι στόχοι του μαθήματος, το περιεχόμενο, οι εξετάσεις και οι επιδόσεις. Στόχοι Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις σύγχρονες θεωρίες για την νοητική ανάπτυξη, την μάθηση και την διδασκαλία, με έμφαση στην θεωρία του Piaget και τις επιπτώσεις της στην διδασκαλία της Χημείας. Να μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν το στάδιο νοητικής αναπτύξεως του κάθε μαθητή. Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της Χημείας στην ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψεως και να μπορούν να διδάσκουν (...) (EL)

Εκπαίδευση (EL)


Σύγχρονη Εκπαίδευση (EL)

Ελληνική γλώσσα

1989
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.