Κατανόηση εννοιών της φυσικής από τους μαθητές της α λυκείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατανόηση εννοιών της φυσικής από τους μαθητές της α λυκείου (EL)

Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας (EL)
Τσαπαρλής, Γ. (EL)

Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι μαθητές εμφανίζουν αυξημένη δυσκολία στην κατανόηση εννοιών της Φυσικής και στην εφαρμογή τους σε απλά και σύνθετα προβλήματα. Στην εργασία αυτή επιλέξαμε να εξετάσουμε το βαθμό κατανοήσεως και εφαργμογής των βασικών εννοιών της Φυσικής της Α τάξης του ελληνικού λυκείου. Η τάξη αυτή είναι ένα σημαντικό στάδιο στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες διότι αφενός υπάρχει μια ποιοτική διαφορά κατά τη ,ετάβαση από το Γυμνάσιο στο λύκειο, αφετέρου ήδη από την Α λυκείου οι περισσότεροι μαθητές αρχίζουν να προσανατολίζονται προς θεωρητικές ή θετικές επιστήμες. (Από τους 276 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή ( ) (EL)

Διδασκαλία (EL)


Σύγχρονη Εκπαίδευση (EL)

Ελληνική γλώσσα

1996
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.